fbpx

VANC 2,5-osé obrábění TDM (frézování, vrtání, soustružení)

Společnost VANC poskytuje programové řešení pro soustružení, vrtání a frézování, které je již osvědčené, konzistentní a strojově nezávislé, a to již s modulem vstupní úrovně.

 

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Hojně realizované řešení pro širokou řešení
 • Cenově výhodná implementace zajištěná neustálým vývojem
 • Zrychlen í vaší výroby
 • Bezpečná investice do produktu se 40-letou historií

OBECNÉ FUNKCE

 • Nezávislost na CAD podkladech (náčrty, 2D i 3D)
 • Technologie pro vrtání, soustružení a frézování v jednom modulu
 • Jednoduché, rychlé a přesné simulace řezných drah
 • Vysoce kvalitní postprocesory

DALŠÍ PŘEDNOSTI

 • NC-kód shodný s jazykem stroje včetně všech cyklů
 • Jednoduché změny ve výrobě díky parametrizaci
 • Jednoduché za školení
 • Zkušený tým pro rychlé zavedení do výroby a profesionální podpora

Detaily: VANC 2,5D obrábění

FRÉZOVÁNÍ

 • Čelní frézování.
 • Frézování kontur.
 • Kapsové frézování.
 • Gravírování.
 • Drážkování.
 • Závitování.
 • Možný výstup postprocesoru ve strojních cyklech.

VRTÁNÍ

 • Automatické rozpoznání děr.
 • Integrované makro technologie pro efektivní výběr a nastavení vrtacích cyklů.
 • Podporuje vrtání, vystružení, vyvrtávání, hluboké vrtání, závitování, závitové frézování.
 • Navíc mohou být použity libovolné uživatelské cykly.

SOUSTRUŽENÍ

 • Podporuje vícevřetenové stroje.
 • Výstup v používaných cyklech ( G95, G71, G72, apod.)
 • Podpora koníka, lunety, sub-vřetena, B-osy, apod.
 • Kompletní simulace obrábění s detekcí kolizí.
 • Automatická generace komplexních operací, jako je obrábění klikové hřídele .

VANC 3-osé frézování

3D obrábění pro nejvyšší nároky.

3D Module VANC nabízí celou řadu možností úprav a generuje vysokorychlostní dráhy nástroje pro požadavky složitých nástrojů a forem

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Průmyslově ověřená aplikace.
 • Uživatelsky jednoduchá.
 • Rychlá implementace a start výroby.

OBECNÉ FUNKCE

 • Podpora standardních nástrojů a držáků.
 • Vysokorychlostní obrábění (HSM) pro hrubování a dokončování.
 • Precizní generování dráhy nástroje bez kolizí.

DALŠÍ PŘEDNOSTI

 • Obrábění pro 3+2 osy.
 • Volitelný počátek.
 • Nájezdy: tečné, pod úhlem, vlastní nastavení rychlosti.
 • Spojnice řezných drah: přímé, kruhové (HSC), minimální zdvih, do bezpečné roviny.

Detaily: VANC 3D frézování

HRUBOVÁNÍ

 • Strategie úběru materiálu: spirála, cik-cak, přímé, podél profilu, automaticky.
 • Zadání polotovaru: opsaný, 3D model, kontura.
 • Jádrové hrubování: automatický nájezd mimo polotovar.
 • Hrubování zbytkového materiálu.

DOKONČOVÁNÍ

 • Paralelní řezy
 • Projekce křivky: radiální, spirála, offset, uživatelsky
 • Konstantní Z
 • Konstantní zub
 • Ploché oblasti

POKROČILÉ DOKONČOVÁNÍ

 • Tečně ke dvěma plochám
 • Obrábění zbytkového materiálu
 • Projekce podél křivky
 • Podřezávání
 • Konverze z 3–osého na 5–osé obrábění

VANC 5-osé kontinuální obrábění

Inteligentní a účinné 5-osé obrábění je navrženo pro složité aplikace a průmyslová odvětví, jako jsou hlavy válců, oběžné kola, jádra forem, dutiny a letecký průmysl.

KLÍČOVÉ VÝHODY

 • Průmyslově ověřená aplikace.
 • Efektivní implementace.
 • Rozsáhlé technologické možnosti.

OBECNÉ FUNKCE

 • Podpora standardních nástrojů a držáků.
 • Podpora všech typů strojů.
 • Obrábění ploch, čar a těles.

DALŠÍ PŘEDNOSTI

 • NURBS křivky, STL geometrie nebo tělesa.
 • 5-osé kontinuální hrubování.
 • Odvalování pro dokončování bočních stěn.
 • Transformace z 3 do 5-osého obrábění.
 • 4-osé obrábění s otočným stolem.

Detaily: VANC 5-osé kontinuální obrábění

HRUBOVÁNÍ

 • Inkrementální řezy podle konstantní Z, nebo XY souřadnice.
 • Adaptivní hrubování spočítá optimální nájezd, odjezd a časově nejvýhodnější strategii řezu.
 • Automatická zábrana kolizím.
 • Výpočet založený na polotovaru pro dosažení vysoké produktivity a optimálních řezných a přejezdových rychlostí.

DOKONČOVÁNÍ

 • Odvalování pro dokončování bočních stěn.
 • Proudnicová strategie pro lopatky.
 • Geodetická volba pro editaci podřezávání.
 • Strategie morfování a po spirále.
 • Řezné dráhy a natočení stolu / hlavy počítají s limity stroje.

POKROČILÉ DOKONČOVÁNÍ

 • Automatizované moduly pro rychlé programování:
   • Lopatek rotačních součástí
   • Radiálních oběžných kol
   • Axiálních oběžných kol
   • Trubkové obrábění
 •  Transformace z 3-osého na 5-osé obrábění.
 • VANC Kombinované soustruhy

  Nabízíme 40letou přítomnost na trhu v technologiích soustružení a zaručujeme bezpečné programové řešení pro vaše stroje.

  Rozhraní, které bylo vždy určeno pro programování všech technologií ve spojení se širší komunitou průmyslových uživatelů ve všech oblastech výroby, zajišťuje optimální pracovní postup pro programování vašich komplexních soustružnických / vrtacích / frézovacích center.

  KLÍČOVÉ VÝHODY

  • VANC pokrývá všechny typy soustruhů napříč celým průmyslem.
  • Cenově výhodná implementace zajištěná neustálým vývojem.
  • Zrychluje Vaši výrobu.

  OBECNÉ FUNKCE

  • Nezávislost na CAD pokladech (náčrty, 2D i 3D).
  • Parametričnost pro jednoduchou tvorbu variant.
  • Podpora všech typů nástrojů v zásobníku nástrojů.
  • Přesná simulace řezných drah nástroje.
  • Vysoce kvalitní postprocesory.

  DALŠÍ PŘEDNOSTI

  • NC-kód shodný s jazykem stroje včetně běžných strojních cyklů.
  • Jednoduchá tvorba podobných součástí díky parametričnosti.
  • Automatické nastavení řezných podmínek.
  • Podpora víceosých a vícevřetenových strojů.

  Detaily: VANC Kombinované soustruhy

  • Podpora víceosých, vícevřetenových strojů a vícesupportových strojů a synchronizované práce všech os.
  • Vedle nejčastějších vrtacích cyklů využívá výstup v klasických soustružnických cyklech 95, G71 nebo G 72 pro jednoduchou úpravu operátorem přímo na stroji.
  • Podpora koníka, lunety, protivřetena, druhého vřetena, poháněných otočných nástrojů, apod.
  • Kompletní simulace nástroj, obrobek, stroj.
  • Automatické generování programů pro komplexní součásti jako jsou klikové hřídele.
  • Automatické výpočty zbývajícího materiálu.
  • Integrované měřící cykly.
  • Parametrická databáze soust. nožů, vrtáků, fréz, i s upínacími prvky.
  • Jednoduché programování protivřetena a suportu s osou Y.

  VANC Vícestranné indexované obrábění

  Nabízíme zkušenost a osvědčenou funkčnost v oblasti multi-stranný obrábění prostřednictvím našich četných uživatelů strojů a zařízení.

  Kromě pokrytí standardních obráběcích center, s až pěti osami, nabízíme také řešení pro stroje s jakýmikoli rovnoběžnými osami.

  KLÍČOVÉ VÝHODY

  • Efektivita programování pro komplexní obrábění včetně paralelních os.
  • Ověřeno mnoha zákazníky z průmyslu.
  • Efektivnější nastavení stroje díky komplexní simulaci.

  OBECNÉ FUNKCE

  • Nezávislost na CAD podkladech (náčrt, 2D i 3D).
  • Kinematika pro paralelní osy portálových center a strojů s křížovými stoly.
  • Jednoduchá, rychlá a přesná vizualizace řezných drah.
  • Vysoce kvalitní postprocesory.

  DALŠÍ PŘEDNOSTI

  • NC-kód shodný s jazykem stroje včetně strojních cyklů.
  • Jednoduché generování komplexních prostorových operací.
  • Zkušený tým odborníku pro rychlé zaškolení a profesionální podporu.

  Detaily: VANC Vícestranné indexované obrábění

  • Jednoduchá a přehledná práce s velkými a komplexními díly díky technologii OCT.
  • Díky sofistikované správě osových systémů zvládnete bezpečně pracovat na mnoha dílech, plochách a operacích.
  • NC-kód shodný s jazykem Vašeho stroje.
  • Podpora upínacích prvků jako svěráky, čelisti, sklíčidla, apod.
  • S použitím integrované simulace řezu můžete nalézt a odstranit problémy dříve než začne samotné obrábění.
  • Automatické vyhodnocení souřadnic počátku.

  POSTPROCESOR

  • Mnoho let zkušeností s implementací a laděním dle přání zákazníka, napříč obory.
  • Postprocesory VANC přímo podporují klasické strojní cykly, díky čemuž zůstává program čitelný pro operátory a zároveň jim umožňuje provést změnu.

  VANC Simulace obrábění a stroje

  Simulace stroje nabízí CNC simulaci, test s nejvyšším výkonem a rovněž podporuje komplexní soustružnické a frézovací stroje.

  Srovnání polotovaru a hotových dílů, včetně podrobného rozboru nástrojových cest, je také zahrnuto.

  KLÍČOVÉ VÝHODY

  • Nejmodernější technologie zobrazení
  • Rychlá implementace
  • Uživatelsky jednoduchá

  OBECNÉ FUNKCE

  • Frézování: 2D, 3D
  • Indexované multiside frézování
  • Simultánní 5-osé frézování
  • Soustružení
  • Kombinované obrábění s více suportu i protivřetenem

  DALŠÍ PŘEDNOSTI

  • Detekce kolizí
  • Kontrola překročení max. pojezdu stroje
  • Manuální ovládání všech os
  • Kontrola jakéhokoliv počtu pracovních os

  Detaily: VANC Simulace obrábění a stroje

  DETEKOVÁNÍ CHYB

  • Detekce kolizí: nástroj, stopka, držák, stroj
  • Ověření řezných drah včetně přejezdů a řezných rychlostí
  • Přibližování pohledu do oblasti zájmu
  • Vizualizace polotovaru
  • Měření i částečně obrobeného polotovaru

  ANALÝZA ŘEZNÝCH DRAH

  • Pro nástroj, operaci a sekvenci
  • Třídění řezných drah
  • Změna měřítka, modifikace a navrácení
  • Změna orientace
  • Délka segmentu
  • Změna řezných podmínek

  VIZUALIZACE A GRAFIKA

  • Jednoduché a intuitivní prostředí
  • OpenGL grafika
  • Možnost přizpůsobit prostředí
  • Zobrazení pozice nástroje a jeho vektoru

  Neváhejte nás kontaktovat!

  Close Menu