fbpx

Testování SW a aplikací pro chytrá zařízení

 • Na základě technického zadaní dodavatele, vydefinovaní testovacích případů a stanovení testovacího plánu a určení testovacích metod.
 • Vytvoření a definování nezbytného vybavení pro testy.  (Vytvoření vlastního testovacího prostředí, definovaní logovacích zařízení atd.)
 • Příprava chybového managementu.

Pro testování je možné využít testovací vybavení:

 • Simulace pro testování eCall a ERA glonass dle certifikačních norem
 • Robotické testování mobilních a webových aplikací pomocí speciálních robotů, jenž dokáží rozpoznat obraz, text a inteligentně ovládat samotnou aplikaci na základě definovaných TCs.
 • Robotické testování dotykových vrstev displejů a dalších fukcí jako je hover, proximity. Jedná se především o testy z pohledu kvality výroby a dlouhodobé zátěžové testování.
 • Simulace dalších signálů nezbytných pro správné provedení testu. Např. CAN signály v oblasti Automotive, GSM síť nebo GNSS.

Přínosy testování a automatizace

 • Již při vývoji automatizovaných testů mohou být odhaleny chyby, které není možné manuálně vyvolat, avšak není vyloučeno, že v reálném provozu nenastanou. (misuse protection, dlouhodobé přesně opakovatelné testy, verifikace správnosti překladů na všech jazykových mutací.)
 • HW i SW se stále vyvíjí. Automatické testy by pomohly odhalit závažnější chyby jak HW, tak SW, které je potřeba zachytit a eliminovat před náběhem systému do výroby.
 • Automatizace testování umožňuje nasimulovat extrémní zatížení systému a testovat tak systém z pohledu dlouhodobé odolnosti. Takové situace jsou těžko vyvolatelné manuálním testováním.
 • Automatizace dokáže rychle a přesně určit, zda dodaný SW a HW odpovídá technické specifikaci a tím předejít případným incidentům v produkci.
 • Oproti manuálnímu testování je systém rychlejší a přesnější. Pokud bychom chtěli otestovat stejné množství TCs manuálně, narazíme na technické překážky, které není možné spolehlivě vyvolat. Ovšem není vyloučené, že v reálném provozu nenastanou. Samotná automatizace tak šetří čas a prostředky investované do manuálních testů.
 • Samotné testy jsou navrženy tak, aby bylo možné se co nejvíce přiblížit chování tisíců různých uživatelů, kteří budou systém využívat.
 • Napomáhá ke snížení rizika s uvedením produktu na trh v poměrně krátké době.
 • Při vyhodnocení testu je na tvůrce systému pohlíženo zcela nezávisle.

Kontaktní formulář

Neváhejte nás kontaktovat!

Close Menu